: #HumpDay Photo - My idol Tobias Sorensen @THESORENSEN for Essential Homme Mag. #fashion #mensfashion #menswear