ยังไม่ได้คิดชื่อเรื่องตัวไฟนอลเลย แต่จะพยายามทำให้ทันนะคะแง ; _ ; 9 #skyfall #00Q