ทดสอบ #AIS3G 2100 ใหม่ที่ CTW สถานที่เดียวกัน ยังช้ากว่า #TOT3G เยอะเลย ;)