Το σημερινό GoogleDoodle: Αστέριος Ρέυνικ, 2ο δημοτικό σχολείο Λιτόχωρου #kudos #Google4doodle