แล้วโซอี้ก็ไปสู้ไททั่น ฟฟฟฟฟ #ชอบชุดมาก #ต้องวาดฟฟฟฟฟฟ #zoe