ที่รักเราหน้าเหมือนทอมติดกัญชาอ่ะจริง #โทษค่ะ #MBLAQ #THUNDER