ก่อนหน้านี้คุยกันมาเยอะมาก แต่มาถึงตรงนี้ กูร้องเลย T___T