Tintang humalik sa daliring siyang ginamit at nagturo.
Ang nawala ay maibalik.


#FirstTimeVoter #Halalan2013 #National #Local #ForeFingerInk