#Ghai to make '#Khalnayak' again?
http://tiny.cc/2si0ww #fridaymoviez #jackyshroff @duttsanjay @SubhashGhai1