Alltså, #Chrome. Vi måste fixa det här med hur du använder flash i min dator... #Smältpunkt #Magma