Para sa nag-iisang donya ng aming tahanan, We love you Mama #Esperanza! <333