#MeikaiParty #Shura #Spectrification #Now #IWantYou (cc @SwordCapricorn)