ฮาจะเกร็ง 7 เมษายน 2553 ตอน "เจ้าหญิงโฉมงามกับเจ้าชายอสูร" [เครดิตตามภาพ] PAST1 ,,,fourfour4 #49