ภาพลักษณ์กับตัวตนก็ไท่ได้ต่างกันเท่าไหร่ #จิงๆ ? -"-