Hindi sukatan ng pagkalalake ang pagkakaroon ng maraming babae.
#Agree!