با استفاده از این الگو میتونید رازهای مگوتون رو پابلیک بنویسید. ایرانی اصیل و آریایی واقعی نیستی اگه لایکو شر نکنی