Na presentación do libro Estlística da lingua galega, de Freixeiro Mato