"The" Governors ride today http://fb.me/2y24SfnaV@KTNKenya @CapitalFM_kenya @NTVKenya @K24Tv @CitizenTVKenya