แจ้นนนนนนน ฮี่ๆๆๆ ทวีตใหม่ก็ด้ะ ชัลจามายเลิฟฟฟฟฟ จุ้บบ #APINK