I'm zebra. Nonono, I'm Louis. @louis_tomlinson #worked #lovestripes #pain #iodine