[130507]และเขาก็น่ารักมาก ๆ #rkbb #arm @arm_rkbb คิดถึงลมทะเล