#Gotcha mayron talagang nakaearphone pag matulog? Haha XD