ความพยามอยู่ไหนความสำเร็จอยู่นั่น #nb #เดินจนรู้สึกว่าเท้าหายไป #สามช็อป #กว่าจะได้คู่นี้ #หายากไปมั้ย