at dahil hindi ako makatulog kagabi e. #MedyoCamwhore #GE