Dumayo kame sa Pacita Laguna @MAIisEating @jujinoona #ellah #maya para sa bday boy @joseph20mores