Bakit ganitong klaseng parents pa meron ako :'(((((((((