ขึ้นบัสพร้อมกัน ลงพร้อมกัน นั่งใกล้กัน 5555 #เนื้อคู่แน่เบย #เพ้อ ผมสีน้ำตาลตาสีฟ้าเทา #ตาสวยมาก