Sharing is het nieuwe bezitten, steeds meer aandacht voor dit thema #sharing - artikel van Peter Teffen in #Esquire