Sa kagustuhan kong ilabas 'to, ninais ko na lamang magsulat. At ang napili kong sulatan ay ang reflection notebook ni Ramon. Hahaha!