เราจ่ายตังค่ากาแฟผ่าน pass book ของ iPhone ได้ด้วยอะ เพิ่งรู้ :p #starbucks #passbook #iPhone