ไม่รู้จะรายงานว่าพอ.มาแล้ว หรือแอดมาแล้ว เอาเป็นว่าเจอพอ.แล้วจ้า✌