[NAUZUBILLAH] this is how Hefajot-e-Rajakars saving(!) #islam! #shame #shahbag #saveBangladesh #RT