Всем, у кого белый #iPhone5:  
CC: @aznakai @elena_shiryaeva @Shkoda4ka