โยซอบที่ร่าเริงเล่นตลอดกับดูจุนที่ยิ้มน้อยๆและคอยยืนคุมนี่มัน -///-)♥ #dooseob