Alguna cosa es fa béquan hi trobes tanta biodiversitat. Darrers prats de pastura de muntanya a la Selva.