#Google компани нь секундад 691$-ийн ашиг олдог..Онлайн аргаар хамгийн их ашиг олдог компанууд..