Dortmund, Bayern #Draw blanks in rehearsal #Tottenham #Kenya http://bit.ly/17EfnB0