It takes two to tango! #dairyfree #glutenfree #icecream