Vandaag geen risico genomen en achter de stormvloedkering het water op gegaan! #sup #sunny #clean