ถ้าจะเชียร์รัฐประหารกันขนาดนี้เปลี่ยนระบอบการปกครองไปเลยดีกว่า - Thanoodath