ถ้าจะเชียร์รัปประหารกันขนาดนี้เปลี่ยนระบอบการปกครองไปเลยดีกว่า - Thanoodath