Når «til venstre/t.v.» og «til høyre/t.h.» rett og slett ikke er utfyllende nok...