@IsaacVitoRomeo Dortmund or Bayern? Definitely Dortmund #JFT96 #YNWA #UCL