ovo je dečje u Domu zdravlja u Nišu. Dežuraju samo dva lekara... #gužva