#nowreading George Thomson - İlk Yunan Filozoflar (Payel Yayınevi, İstanbul, 2.Basım: Kasım 1997)