ณ จุดนี้ฟินเวอร์อ่า จ้องมาทีแอบตายค้ะ TT #nu'est #jr