[PIC] 130501 3hyun Gayoon  at show champion #20 #4Minute