naging white na yung iphone ko oh! ....... De joke, asa naman ako :))) @melomeloholic