[Photo] Unseen of Aishwarya on the sets of Dhai Akshar Prem Ke