Hala ???

Kapag ikaw ra ang nasa bahay , walang magawa ;)